27 augusti 13:30 - 16:00BizMaker - Sundsvall

Hur ser framtidens organisationer ut? Vad krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare för den värderingsstyrda generationen?

Över hela Sverige står företag inför utmaningen att hitta rätt kompetens. Inom en snar framtid kommer arbetsmarknaden till stor del bestå av den mest utbildade generationen hittills. En generation som växt upp med internet, smart phones, sociala medier och som drivs av sina värderingar.

Genom research och undersökningar har vi nystat i frågan för att ta reda på ungas tankar kring framtida jobb och arbetsgivare. Under denna eftermiddag presenteras det arbetet och vad som krävs av företag och organisationer som vill attrahera, behålla och säkra sin framtida kompetensförsörjning. 

Välkommen!
Sista anmälningsdag är 25 augusti

ANMÄL DIG HÄR

Program

Mingel

Vi bjuder på kaffe och glass

30min

Inledning

Mona Sundin, utvecklingsstrateg på BizMaker, presenterar konceptet för seminarieserien kopplat till FNs globala hållbarhetsmål. Hon berättar även om resultatet som framkommit genom de fokusgrupper som genomförts med näringslivsrepresentanter och unga studenter om deras drivkrafter och tankar kring framtidens arbetsgivare.

10min

Morgondagens arbetskraft och arbetsliv

-  Om nya värderingar, ledarskap och framtidens jobb i en global värld

Vilka är de stora omvärldsförändringarna som morgondagens arbetsgivare måste ta hänsyn till? Vilka krav kommer att ställas på framtidens arbetsgivare för att bli attraktiva? Hur ser framtidens medarbetare på sitt arbete? Det är några av de frågor som Thomas Fürth, forskningsledare vid Kairos Future,  kommer ta upp i sin föreläsning. Föreläsningen bygger på Kairos Futures fortlöpande värderingsundersökningar och omvärldsstudier.

50min

Att vilja, testa och våga (miss)lyckas

Sverige offentliga sektor står inför stora utmaningar och möjligheter. Förändrad demografi, minskat ekonomiskt utrymme samt ändrade krav från invånare, anställda och vid rekryteringar kräver nya sätt att tänka och agera. Linda Fastén, tidigare innovationschef på Helsingborgs stad berättar om kommunens förändringsresa som utgår från radikalt nytänkande, tillit, medskapande och modet att våga (miss)lyckas.

20min

Studentpanel

Vad får den yngre generationen att välja en specifik arbetsgivare? Och framför allt, vad krävs för att de ska känna sig intresserade av att stanna kvar på en arbetsplats? Studenterna i panelen listar sina viktigaste punkter för hur de ser på attraktiva arbetsgivare och ger sina bästa råd till dig som vill anställa unga människor.

25min

Diskussion

Vi knyter ihop säcken med en gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte för att bli mer attraktiva som arbetsgivare och hitta nya vägar framåt.

15min

Presentatörer

Mia Berglund
Moderator

Mia Berglund leder oss genom dagens program. Hon är journalist och har under många år arbetat för bland andra SVT och TV4.

Läs mer

Thomas Fürth
Kairos Future

Thomas är forskningsledare på Kairos Future och över 20 års erfarenhet av framtidsstudier. Han är en framstående föreläsare och har publicerat ett flertal böcker, främst inom värderingsskriften och generationer. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och var under 90-talet vice VD för Institutet för Framtidsstudier. 

Läs mer

Linda Fastén
Masarin Consulting Group

Linda Fastén arbetar som konsult på Masarin Consulting Group i Sundsvall. Lindas professionella resa går från börsnoterade bolag till att skapa Sveriges bästa kommun och öka förändringstakten i offentlig sektor. Linda Fastén har tidigare arbetat som innovationschef i Helsingborgs stad – en organisation med omkring 10 000 medarbetare och en kommun med cirka 145 000 invånare.

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 8 är temat för detta evenemang. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Arrangeras av: